Onze aanpak: Scrum

Sinds enige tijd passen wij de Scrum-methodiek toe voor onze huisstijlprojecten. Zowel bij onze klanten als bij Orange Pepper is iedereen enthousiast over deze aanpak.

Wat is Scrum eigenlijk en wat verklaart het succes?

Kort samengevat is Scrum een methode waarin je een ‘groot’ algemeen doel bereikt door het in kleine concrete delen aan te pakken. Elk deel wordt steeds beoordeeld en de functionaliteit ervan kan steeds bijgesteld kan worden. Deze aanpak heeft automatisch tot gevolg dat er een intensieve samenwerking is tussen klant en leverancier.

Het resultaat is dat je aan het einde van het project niet hebt wat je besteld dacht te hebben, maar precies datgene wat je nodig hebt!

Elk deel wordt een ‘sprint’ genoemd. Een sprint duurt in het algemeen 2 à 3 weken. Elke sprint begint met concrete afspraken over wat gemaakt zal worden. Een sprint eindigt met een demo van wat gemaakt is: de sprint review. Jij beoordeelt dan of het resultaat is wat je voor ogen had. Je geeft feedback op basis van voortschrijdend inzicht en over eventuele fouten. Jouw feedback wordt meegenomen in de volgende sprint, waarbij gevolgen voor planning en begroting altijd een aandachtspunt zijn.

Het mooie van deze methode is dat het mes aan twee kanten snijdt. De intensieve samenwerking tussen jou en Orange Pepper zorgt namelijk ook voor een groot enthousiasme bij ons ontwikkelteam. Onder andere over de dagelijkse interne afstemming, de autonomie van het team, de afname van onzekerheid over het te ontwikkelen product en de regelmatige vooruit- en terugblikken. Dat dit het uiteindelijke product ten goede komt behoeft geen nader betoog!

 

Wat zijn succesfactoren?

  • Jij kan voortdurend bijstellen op basis van voortschrijdend inzicht.
  • Je hoeft niet op voorhand helemaal precies vast te stellen wat je wilt.
  • Er is een intensieve samenwerking tussen jou en Orange Pepper wat het wederzijdse begrip en het plezier in het proces vergroot.
  • Jij hebt controle over planning en budget; er doen zich achteraf geen verrassingen voor.
  • Er is steeds duidelijkheid over de status van het project.
  • Aan het einde heb je een product dat precies doet wat jouw organisatie nodig heeft!

 

Bijzonder aan de scrumprojecten bij Orange Pepper is dat het relatief kleine projecten betreft. Sla je er de ‘officiële’ scrum-sites op na, dan lijkt de methode niet te passen op onze producten en organisatie. Toch hebben wij het tot een succes weten te maken en daar zijn we blij mee en trots op!

Heb je vragen over hoe deze methode ook bij jullie tot grote voordelen kan leiden? Neem dan contact met ons op.