Orange Pepper Brainstorm

Wat heeft je organisatie nodig?
Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van de organisatie, is er de Orange Pepper Brainstorm. In deze twee uur durende bijeenkomst krijgen de sleutelfiguren uit de organisatie een actieve rol. Denk aan de communicatiemedewerker, ict-beheerder, secretaresse, hrm-medewerker, enzovoorts. Samen met Orange Pepper brengen zij in kaart hoe de huisstijl nu wordt toegepast in middelen, wat de knelpunten zijn en wat de gewenste situatie is.

 

Advies
De uitkomst is altijd een globaal advies over de zaken die aangepakt moeten worden, zowel op korte als op langere termijn. Je krijgt dus zicht op de oplossingen die nodig zijn en een kostenindicatie van die zaken.
Uiteraard kan Orange Pepper ook een uitgebreid advies verzorgen. Neem contact met ons op om je vraag te bespreken.

Bijkomend voordeel van de Orange Pepper Brainstorm is het creëren van draagvlak onder de medewerkers. De mensen die vanaf het eerste uur meedenken over de verbetering, worden de ambassadeurs van het hele proces.

De brainstormsessie  duurt 2 uur en het aantal deelnemers is minimaal 5 en maximaal 8.