Orange Pepper Keurmerk (OPK)

Wat APK is voor je auto, is OPK voor je huisstijl!
Werkt je organisatie met sjablonen van Orange Pepper of met Orange Pepper style? Dan geldt het Orange Pepper Keurmerk. Ieder jaar checken wij je pakket of sjablonen met een Orange Pepper Keuring.
Staat alles nog goed? Werken alle koppelingen nog naar behoren? Dan krijg je opnieuw je OPK. Moet er iets aangepast worden, dan bekijken we graag de mogelijkheden met je. Zodat je ook het komende jaar weer makkelijk en eenduidig met de huisstijl werkt.

Orange Pepper stuurt je jaarlijks een reminder voor je OPK en bewaakt zo je huisstijl langdurig.